Vai a sottomenu e altri contenuti

IMU 2021 - ACONTU

Est a disponimentu a manera gratùita unu software chi serbit pro carculare cun fatzilidade s'IMU de pagare e permitit de imprentare su modellu F24 giai cumpiladu in totu sas partes suas. Dae ocannu si podet pagare a manera dereta online.

Su pagamentu est a disponimentu in sos Càrculos a pustis de àere postu a su nessi un'immòbile e àere generadu un'imposta de versare.

A pustis de àere determinadu s'imposta essit unu tastu 'PAGA ADESSO' (PAGA COMO) in antis de sos tastos de generatzione de su Modellu F24 in pdf.

Carchende custu tastu e a pustis de àere postu sos datos anagràficos pro compilare sa dèlega, si andat a in antis in s'operatzione fintzas chi s'arribat a sa pàgina de resumu e a pustis a sa pàgina in ue si faghet su pagamentu.

https://www.amministrazionicomunali.net/imu/calcolo_imu.php?comune=ardauli

Documentos allegados:

IMU 2021 - ACONTU

Pro informatziones:

Ufìtziu/Òrganu: Àrea Econòmicu Finantziària

Referente: SONIA BOEDDU

Indiritzu: Pratza Matteotti 2, 09081 Ardaule (ARISTANIS)

Telèfono: 0783651223

Fax: 0783651573

Posta eletrònica: ragioneria@comuneardauli.it

(MM)

Documenti allegati

Documenti allegati
Titolo  Formato Peso
Manifestu Accontu IMU 2021 Formato pdf 278 kb

A chi rivolgersi

A chi rivolgersi - Referente
Ufficio/Organo: Area Affari Generali
Referente: marinella marras
Indirizzo: Piazza Matteotti
Telefono: 0783651223  
Fax: 0783651573  
Email: ragioneria@comuneardauli.it
Email certificata:
Scheda ufficio: Vai all'ufficio
torna all'inizio del contenuto
torna all'inizio del contenuto