Vai a sottomenu e altri contenuti

IMU 2020 - ACONTU

IMU 2020 - ACONTU

Iscadèntzia versamentu acontu: 16 de làmpadas 2020.

Est a disponimentu de badas (gratis) unu software chi permitit de carculare a manera fàtzile s'IMU de pagare e permitit de imprentare su modellu F24 giai cumpiladu in totu sas partes suas. Dae ocannu si podet pagare in deretura online.

Su pagamentu est a disponimentu in sos Càrculos (Calcoli) a pustis de àere postu a su nessi un'immòbile e de àere ingendradu un'imposta de pagare. A pustis de àere determinadu s'imposta cumparit unu tastu 'PAGA ADESSO' (‘PAGA COMO') in antis de sos tastos de generatzione de su Modellu F24 in pdf.

Carchende custu tastu e a pustis de àere postu sos datos anagràficos pro cumpilare sa dèlega, si protzedit in s'operatzione fintzas a chi si arribat a sa pàgina de resumu e a pustis a sa pàgina in ue s'acumprit su pagamentu.

In s'avisu in limba italiana publicadu in su situ istitutzionale de su Comune de Ardaule si podet intrare in deretura in su giassu in ue si faghet s'operatzione CALCOLO E PAGA ADESSO IMU

Pro informatziones

Ufìtziu/Òrganu: Àrea Econòmicu Finantziària

Referente: SONIA BOEDDU

Indiritzu: Pratza Matteotti 2, 09081 Ardaule (ARISTANIS)

Telèfono: 0783651223

Fax: 0783651573

Posta eletrònica: ragioneria@comuneardauli.it

(MM)

A chi rivolgersi

A chi rivolgersi - Referente
Ufficio/Organo: Area Affari Generali
Referente: marinella marras
Indirizzo: Piazza Matteotti
Telefono: 0783651223  
Fax: 0783651573  
Email: ragioneria@comuneardauli.it
Email certificata:
Scheda ufficio: Vai all'ufficio
torna all'inizio del contenuto
torna all'inizio del contenuto