Vai a sottomenu e altri contenuti

Ufìtziu Servìtziu sotziale serradu

COMUNEDE ARDAULE

Servìtziu sotziale serradu

S'Ufìtziu Servìtzios sotziales at a èssere serradu pro su pùblicu ogni Martis e Giòbias.

In prus, at a èssere serradu su 14 de Nadale - 17 de Nadale - 21 de Nadale.

Pro informatziones:

Ufìtziu/Òrganu: Àrea Sòtziu Culturale
Referente: BARBARA CASULA
Indiritzu:Pratza Matteotti 2, 09081 Ardaule (Aristanis)
Telèfono:0783 025082
Fax:0783 651573
Posta eletrònica:sociale@comuneardauli.gov.it

(MM)

A chi rivolgersi

A chi rivolgersi - Referente
Ufficio/Organo: Area Affari Generali
Referente: marinella marras
Indirizzo: Piazza Matteotti
Telefono: 0783651223  
Fax: 0783651573  
Email: ragioneria@comuneardauli.it
Email certificata:
Scheda ufficio: Vai all'ufficio
torna all'inizio del contenuto
torna all'inizio del contenuto