Vai a sottomenu e altri contenuti

Calendàriu regorta de s'àliga

Calendàriu de su retiru de s'àliga

Si comùnicat ca dae su 03 de maju, in su Munitzìpiu, in s'Ufìtziu de su Servìtziu Tzivile, si dant sos calendàrios de sa Regorta Separada de s'Àliga pro sos meses dae Maju a Nadale.

S'Ufìtziu at a èssere abertu, dae su lunis a sa chenàbura, in custu oràriu: 10.00 - 13.00

A chi rivolgersi

A chi rivolgersi - Referente
Ufficio/Organo: Area Affari Generali
Referente: marinella marras
Indirizzo: Piazza Matteotti
Telefono: 0783651223  
Fax: 0783651573  
Email: ragioneria@comuneardauli.it
Email certificata:
Scheda ufficio: Vai all'ufficio
torna all'inizio del contenuto
torna all'inizio del contenuto